Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

1.septembris – Zinību diena!

[:lv]Zinību dienas plāns

Plkst. 10.00

Svinīgā līnija (skolas pagalmā)

1.a, 1.b, 3.a, 9.a, 9.b, 10., 11., 12. klase

Gadījumā, ja laukā līst, svinīgā līnija

12., 1.a, 1.b un 10. klasēm notiks aktu zālē.

Plkst. 11.30

Klases audzināšanas stundas (veltītas 1.septembrim) kabinetos

2.a, 2.b, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b,  6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b klase.[:ru]Расписание

10.00

Торжественная линейка в школьном дворе

для 1a, 1b, 3a, 9a, 9b, 10, 11, 12 классов.

В случае, если будет дождь, линейка для

12, 1a, 1b и 10 классов состоится в актовом зале.

11.30

Классные часы, посвященные первому сентября, в кабинетах.

2a, 2b, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b,  6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b классы.[:]

Posted in Jaunumi | Leave a comment

Bērni un vasars

[:lv]https://youtu.be/JrGW3bORytg?list=PLj_kCBOe6TxgHymkZMdbEpg2W2zlhTknE[:ru]https://youtu.be/JrGW3bORytg?list=PLj_kCBOe6TxgHymkZMdbEpg2W2zlhTknE[:]

Posted in Jaunumi, Par mums raksta | Tagged , , | Leave a comment

Pasākums “Zelta liecība”

[:lv]

Šogad mūsu skolā ir uzsākta jauna tradīcija. Skolēni, kuri ir beiguši mācības gadu uz 8,9,10 – iegūt zeltu liecību un uzaicināti uz tējas tasīti ar skolas administrāciju.
Apsveicam skolēnus, ieguvušas zelta liecības šogad, un mēs ceram, ka nākamā gadā tādas liecības būs vairāk!

[:ru]В этом году, в нашей школе, начата новая традиция. Учащиеся, окончившие школу на 8, 9, 10 – получают Золотые табеля и приглашаются на чаепитие с администрацией.

Поздравляем ребят, получивших Золотые табеля в этом году и надеемся, что в следующем году вас станет больше!

[:]

Posted in Jaunumi | Tagged | Leave a comment

Поощрительная поездка в Рундальский замок

[:lv]Šogad, turpinot tradīciju, bērni kuri aktīvi piedalās  dažādos rajona pasākumos no skolas mūsu skolas pulciņiem  –  ieguva ceļojumu uz Rundāles. Brauciens bija veiksmīgs!

[:ru]В этом году, продолжая традицию, ребята активно участвующие в различных районных мероприятиях от кружков нашей школы – были награждены поездкой в Рундальский замок. Поездка удалась на славу!

[:]

Posted in Jaunumi | Tagged | Leave a comment

Starpskolu konkursa “Slavas minūte 2017” finals

[:lv]2.maijā notiks starpskolu konkursa “Skolas slavas minūte 2017” finals (Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā (Parādes iela 5C)).
Konkursā piedalās izglītojamie no 1. – 12.klasēm žanros:
– vokāls: solo, grupas un citi,
– deja: solo, kolektīvi un citi,
– oriģinālais: akrobātika, ģimnastika, cirks, fokusi, vingrošana u.c.
Vecuma grupā:
1. – 4.klases,
5.-8.klases,
9.-12.klases.

Katrs dalībnieks piedāvā priekšnesumu neilgāk par 4 minūtēm.

Apsveicam Skolas slavas minūtes 2017 uzvarētājus:

1.-4. klases – uzvarētāja Ieva Bizonova – III vieta

5.-9. klases – uzvarētāja Ramona Safkulieva – II vieta

10. – 12. klases – uzvarētājs Ļebedevs Ņikita – I vieta

Foto skatīt šeit[:ru]2 мая 2017 года, в Рижской Даугавривской средней школе (Парадес 5с) прошел финал межшкольного конкурса “Минута Славы”.

В конкурсе принимают участие учащиеся м 1 по 12 класс в следующих жанрах:
– вокал: соло, группа и др.
– танцы: соло, коллектив и др.
– оригинальный жанр: акробатика, цирк, фокусы, гимнастика.
Возрастные группы:
1 -4  класс,
5 -8 класс,
9-12 класс.

Каждый участник представляет выступление не больше 5 минут.
Поздравляем победителей  межшкольного конкурса. В этом году наши ребята привезли призы в каждой возрастной группе.

1-4 класс, победительница Ева Бизонова – 3 место

5 -9 класс, победительница Рамона Сафкулиева – 2 место

10-12 класс, победитель Никита Лебедев – 1 место

 

Фото можно посмотреть здесь:[:]

Posted in Jaunumi | Tagged | Leave a comment

“Pasaules jaunatne debatē” Latvijas fināla uzvarētaji

[:lv]

Maksims Škarpovs no 11.b klases kļuvis par vācu valodā notiekošā konkursa “Pasaules jaunatne debatē” Latvijas fināla uzvarētāju. Četri labākie debatētāji nacionālajā finālā, kas 26. aprīlī notika Rīgas Latviešu biedrības namā, spraigās debatēs vācu valodā diskutēja par jautājumu “Vai Latvijas skolās arī krievu valoda janosaka kā pirmā svešvaloda?”.

Latvijā konkurss norisinās kopš 2005./2006. mācību gada. Konkursa tēmu loks aptver jautājumus par skolas dzīvi, Eiropu, cilvēktiesībām un vēsturiskas netaisnības izvērtēšanu, un tēmas attiecīgā gada debatēm iesūta gan projektā iesaistītie skolēni un skolotāji, gan projekta koordinatori no partnerorganizācijām. Pēc tēmu sākotnējās atlases galīgo lēmumu par debatējamo jautājumu pieņem projekta vadības komiteja Vācijā, kurā pārstāvētas visas četras partnerorganizācijas, kas īsteno projektu “Pasaules jaunatne debatē”.

Latvijas skolēni līdz šim debatējuši par sabiedriski aktuāliem un arī strīdīgiem jautājumiem, piemēram, “Vai Latvijā būtu jāatjauno obligātais militārais dienests?”, “Vai Latvijas Valsts prezidents tiešās vēlēšanās ir jāievēl tautai?”, “Vai Latvijā būtu jālegalizē viendzimuma partnerattiecības?”, “Vai Latvijā jāaizliedz sejas aizsegšana publiskās vietās?”.

Šā gada Latvijas fināla uzvarētajs Maksims Škarpovs kopā ar otrās vietas ieguvēju Natāliju Šreiberi no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas pārstāvēs Latviju Starptautiskā fināla nedēļā, kas no 25. līdz 30. septembrim norisināsies Tallinā un pulcēs nacionālo finālu uzvarētājus arī no pārējām deviņām projekta valstīm – Čehijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Ukrainas un Ungārijas.

Kopumā projektā “Pasaules jaunatne debatē” iesaistījušies ap 2300 skolēnu no 150 skolām desmit Centrālās un Austrumeiropas valstīs. Projekts stiprina debates kā demokrātisku diskusiju instrumentu un sekmē aktīvu daudzvalodību Eiropā.

“Pasaules jaunatne debatē – konkurss Centrālās un Austrumeiropas valstīs” ir Gētes institūta, fonda “Atmiņa, atbildība un nākotne” (EVZ), sabiedriskā labuma organizācijas “Hertie-Stiftung” un Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvaldes projekts.

 

Plašāku informāciju par projektu “Pasaules jaunatne debatē” atradīsiet vietnē www.jugend-debattiert.eu un Facebook www.facebook.com/jugenddebattiertinternational

 

 

 

 

[:ru]

Максим Шкарпов из 11 б класса стал победителем национального финала Международных молодёжных дебатов в Латвии. Четверо лучших дебатёров Латвии, изучающих немецкий язык как иностранный, во время национального финала, который 26 апреля прошёл в Доме Рижского Латышского общества, продемонстрировали увлекательные дебаты на спорную тему «Нужно ли разрешить изучать русский язык как первый иностранный в латвийских школах?».

В Латвии конкурс проходит с 2005/2006 учебного года. Тематический спектр конкурса охватывает такие вопросы, как школьная жизнь, Европа, права человека и оценка исторических несправедливостей, а темы для ежегодных дебатов присылают как ученики и учителя, участвующие в проекте, так и координаторы проекта из организаций-партнёров. После начального отбора окончательное решение о вопросе дебатов принимает комитет, руководящий проектом в Германии, в котором представлены все четыре организации, осуществляющие проект Международных молодёжных дебатов.

Ученики латвийских школ уже вели дебаты на такие общественно актуальные и спорные темы, как, “Нужно ли  в Латвии снова ввести всеобщую воинскую повинность?”, “Нужно ли ввести в Латвии прямые президентские выборы?”, “Нужно ли узаконить в Латвии однополые союзы?”, “Нужно ли ввести в Латвии запрет на ношение одежды, полностью скрывающей лицо?”.

Вместе с занявшей второе место Наталией Шрейбер из Рижской Государственной 1-ой гимназии Максим Шкарпов будет представлять Латвию на Международной финальной неделе в Таллинне с 25 по 30 сентября. Там они встретятся с победителями национальных этапов из остальных девяти стран-участниц проекта: Эстонии, Литвы, Польши, России, Словакии, Словении, Чехии, Украины и Венгрии.

В Международных молодёжных дебатах принимают участие около 2300 учащихся средних и старших классов из 150 школ десяти стран Центральной и Восточной Европы. Этот проект укрепляет роль дебатов как платформы для демократической дискуссии и способствует развитию активного многоязычия в Европе.

Международные молодёжные дебаты – национальные соревнования в странах Центральной и Восточной Европы – это совместный проект Гёте-Института, фонда «Память, ответственность и будущее» (EVZ), общественного фонда Хэрти и немецкого Центрального управления по делам школьного образования за рубежом (ZfA).

Подробную информацию о Международных молодёжных дебатах вы можете получить на сайте www.jugend-debattiert.eu или на странице Facebook www.facebook.com/jugenddebattiertinternational  а также на новостном портале Делфи

 

 

 

 

[:de]

Maksims Škarpovs aus der 11 b klase ist Sieger des Landesfinales Lettland von Jugend debattiert international. Die vier besten deutschsprachigen Debattantinnen und Debattanten Lettlands haben sich auf dem Landesfinale eine spannende Debatte zur Streitfrage „Soll Russisch als erste Fremdsprache an lettischen Schulen zugelassen werden?“ in der Fremdsprache Deutsch geliefert. Letztlich konnte Maksims Škarpovs die Jury von seinem rhetorischen Können überzeugen.

Gemeinsam mit der Zweitplatzierten Natālija Šreibere vom 1. Staatsgymnasium Riga vertritt er Lettland bei der Internationalen Finalwoche in Tallinn vom 25. bis 30. September. Dort treffen sie auf die Landessieger aus den anderen neun Projektländern Estland, Litauen, Polen, Russland, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, der Ukraine und Ungarn.

Das Publikum im Ligo-Saal des Hauses der Rigaer Lettischen Gesellschaft folgte gespannt der Debatte und würdigte die Leistung der Debattantinnen und Debattanten mit einem großen Applaus. Das Landesfinale ist der Höhepunkt des Wettbewerbsjahres in jedem der Projektländer. Insgesamt nehmen ca. 2.300 Schüler an 150 Sekundarschulen in zehn Ländern Mittel- und Osteuropas an Jugend debattiert international teil. Das Projekt stärkt die Debatte als Medium demokratischer Auseinandersetzung und fördert die aktive Mehrsprachigkeit in Europa.

Jugend debattiert international – Länderwettbewerb in Mittel- und Osteuropa ist ein Projekt des Goethe-Instituts, der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ), der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.

Mehr über Jugend debattiert international erfahren Sie im Internet unter www.jugend-debattiert.eu oder auf Facebook www.facebook.com/jugenddebattiertinternational

 

 

 

 

 

[:]

Posted in Jaunumi | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Atklātā dienas nometne

[:lv]

Cienījamie vecāki!                                                      

Mūsu skolā jūnija mēnesī darbosies atklātā dienas nometne

“Skudru pūznis”.

Darba laiks: 01.06.-22.06.2017, plkst. 9.00-15.30

Programmā:

  • Ēdināšana
  • Radošie un sporta pulciņi
  • Ekskursijas

 

Nometne paredzēta bērniem 7-10 gadi (1.-4.klases)

Dalības maksa: 110 eiro.

Noformēt pieteikumu un uzdot interesējošus jautājumus var kab. Nr.003 pie sociālā pedagoga.

 [:]

Posted in Jaunumi | Tagged | Leave a comment

47. vācu valodas valsts olimpiādes 3. posma 2.kartās 10.-12. klašu uzvarētāji

[:lv]Apsveicam ar apbalvojumu piešķiršanu 47. vācu valodas valsts olimpiādes 3. posma 2. kartās 10.-12. klašu uzvarētāju:

Pavla Hluško  – 12. klase  (piešķirta 1. vieta, apbalvots ar balvu, diplomu un pildspalvu). Izvirzīts uz Baltijas valstu vācu valodas olimpiādi.

 

ka arī vācu valodas  skolotāja, Kirila Soklalova

Lēmumu var apskatīt šeit: Vacu-valoda-rezultati-24-02-2017[:]

Posted in Jaunumi | Tagged , | Leave a comment

10 gadu projektam „Pasaules jaunatne debatē“ mūsu skolā

[:lv]Video var apskatīt šeit.

[:ru]Видео можно посмотреть здесь.

[:de]Video kann hier eingesehen werden.

[:]

Posted in Jaunumi | Tagged , | Leave a comment